1. Umowa

Umowa określa strony zawierające umowę i osoby reprezentujące strony, miejsce i czas realizacji widowiska, koszt realizacji, termin i formę płatności.

Umowę redaguje i przygotowuje AA „Augustynek”.

2. Zasilanie energetyczne

 • odległość od przyłącza energetycznego do miejsca ustawienia fontanny maksymalnie 90 mb po drodze prowadzenia kabla zasilającego,
 • przyłącze energetyczne wyposażone w gniazdo 63A z zabezpieczeniem 3 x 63A lub inny typ przyłącza umożliwiający podpięcie kabla zasilającego,
 • przyłącze przygotowuje i obsługuje przed i po widowisku Zamawiający,
 • kabel zasilający dostarcza i obsługuje AA „Augustynek”,
 • maksymalny, chwilowy, szczytowy pobór mocy 40 kW, średni pobór mocy 25 – 30 kW;
 • dostęp do przyłącza na kila godzin przed rozpoczęciem widowiska,
  Uwaga: od momentu przyłączenia TF do sieci do rozpoczęcia widowiska pobór mocy nie przekracza 1 kW.
  Pobierana moc służy do przeprowadzenia próby technicznej oraz do podtrzymania pracy urządzeń elektronicznych i transformatorów, co jest ważne szczególnie w warunkach dużej wilgotności (rosa wieczorna, bliskość zbiorników wodnych, deszcz).
 • przyłącze nie może być obciążone innymi odbiornikami (scena, gastronomia itp.),
 • napięcie w sieci 230V +/- 5%, prąd trójfazowy.

3. Woda

 • woda w ilości 12 000 litrów = 12m3 lub,
 • dostęp do hydrantu (studzienki) z szybkozłączem W-52 lub W-75 w odległości do 60 mb od fontanny,
 • możliwe jest napełnienie fontanny z naturalnego lub sztucznego zbiornika wody położonego do 60 mb od fontanny,
 • posiadamy wyposażenie niezbędne do korzystania z zewnętrznych źródeł wody (węże, złącza, redukcje itp.),
 • fontanna jest napełniana jednorazowo,
 • woda w fontannie krąży w obiegu zamkniętym, część jest wychlapywana na zewnątrz;
 • po widowisku woda jest wylewana na teren otaczający fontannę w sposób nie powodujący wypłukania podłoża,
 • woda nie może być brudna, ani słona (morska).

4. Nagłośnienie

 • nagłośnienie o mocy 2 x 5 kW dostarcza AA „Augustynek” lub większe Zamawiający,
 • tantiemy kosztem Zamawiającego.

5. Inne warunki realizacyjne

 • Zamawiający zapewni dojazd po utwardzonej drodze samochodem ciężarowym (16 ton) do miejsca ustawienia fontanny,
 • czas montażu i demontażu instalacji po ok. 6 godzin,
 • Zamawiający po widowisku do końca demontażu sprzętu zapewni oświetlenie techniczne lub udostępni źródło zasilania celem zamontowania oświetlenia technicznego o mocy 2 kW. Oświetlenie techniczne montuje Wykonawca;
 • na czas trwania widowiska niezbędne jest wygaszenie oświetlenia otaczającego fontannę oraz oświetlenia w tle fontanny,
 • Zamawiający zapewni bezpieczeństwo ludzi i sprzętu Wykonawcy od momentu przyjazdu do zakończenia demontażu instalacji przez obecność ochrony;
 • przestrzeń nad fontanną wolna od gałęzi drzew, przewodów energetycznych, przewodów telekomunikacyjnych, itp.;
 • rozpoczęcie widowiska najwcześniej o zmroku, czyli w godzinę po zachodzie słońca;
 • deszcz nie stanowi przeszkody w realizacji widowiska.

6. Warunki bezpieczeństwa i mapka sytuacyjna instalacji

Warunki bezpieczeństwa są opisane dla dużych, masowych imprez.

W przypadku imprez mniejszych czy zamkniętych warunki bezpieczeństwa są ustalane odrębnie.